Félagsdómur er sérdómstóll sem starfar á grundvelli laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938. Hlutverk Félagsdóms er að dæma í réttarágreiningi aðila vinnumarkaðarins, nánar tiltekið í eftirfarandi málum:

  1. Sem rísa út af kærum um brot á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur sem og tjóni sem orðið hefur vegna ólögmætra vinnustöðvana.
  2. Út af kærum um brot á vinnusamningi eða ágreiningi um skilning á vinnusamningi eða gildi hans.
  3. Öðrum málum milli verkamanna og atvinnurekenda sem aðilar hafa samið um að leggja fyrir dóminn enda séu a.m.k. þrír af dómendum því meðfylgjandi.

Þá er heimilt að leita úrskurðar Félagsdóms um hvort starfsemi geti talist vera iðnaður og til hvaða iðngreinar hún taki.

Samkvæmt lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna og um kjarasamninga starfsmanna banka í eigu ríkisins dæmi Félagsdómur í ákveðnum tegundum mála þessara starfsmanna.

Ekki er heimilt að flytja mál fyrir almennum dómstólum sem höfða má fyrir Félagsdómi nema Félagsdómur hafi neitað að taka málið til meðferðar, sbr. 47. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur. Þá eru úrskurðir og dómar Félagsdóms endanlegir en sú regla sætir þó undantekningum sem mælt er fyrir um í lögum.

 

Forseti Félagsdóms er Ásgerður Ragnarsdóttir.

Starfsmaður Félagsdóms er Jón Þór Þorvaldsson, jon.thorvaldsson@felagsdomur.is

Félagsdómur hefur aðsetur í dómhúsi Landsréttar að Vesturvör 2 í Kópavogi.

Skrifstofa Landsréttar annast símsvörun og móttöku gagna fyrir Félagsdóm.

S: 432-5300

felagsdomur@felagsdomur.is

Kt. 540169-1959

 

Á vef Stjórnarráðsins eru birtir dómar og úrskurðir Félagsdóms frá 1999 til ársloka 2019:

Sjá dóma og úrskurði.